Gezinnen

Ervaar je spanningen of problemen binnen het gezin?

Gezinnen vormen een wereld op zich, met eigen normen en waarden. Maar ook geschreven én ongeschreven regels. Grote ontwikkelingen of gebeurtenissen in het leven (van één) van de gezinsleden kunnen effect hebben op het gehele gezin. Daardoor kan je als gezin tegen moeilijkheden aanlopen. Dat kan verschillende oorzaken hebben: een kind komt in de puberteit, een van de gezinsleden verliest een baan of iemand wordt ziek. Veranderingen beïnvloeden vaak het evenwicht binnen het gezinssysteem.

​Bij gezinstherapie staat de dynamiek binnen het gezin centraal.

We onderzoeken samen hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen veroorzaakt zijn en in stand worden gehouden. Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie: het gaat niet over één persoon, maar over de dynamiek binnen het hele gezin. Met deze vorm van therapie wordt meer inzicht verkregen in het gezinssysteem waardoor bestaande patronen kunnen worden doorbroken. Dat geeft gevoelsmatig weer meer ruimte binnen het gezin en kan er een hernieuwde vorm van onderling contact ontstaan.

Praktijk Rosier & van Rhijn

Info@praktijkrosierenvanrhijn.nl

Info@praktijkrosierenvanrhijn.nl

Nederlands Instituut van Psychologen
Kwaliteitsregister Jeugd
Stiefplan voor samengestelde gezinnen
Nederlands Instituut van Psychologen
Kwaliteitsregister Jeugd
Stiefplan voor samengestelde gezinnen

COPYRIGHT 2020 - PRAKTIJK ROSIER & VAN RHIJN