Registraties

Registraties Meta Rosier

Registraties Marieke van den Driest – van Rhijn

Mocht u ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging. Daar kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet zij wij ook aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG. Om uw privacy te waarborgen werkt Praktijk Rosier & van Rhijn met een zogenaamd privacy document volgens AVG.

Praktijk Rosier & van Rhijn

Info@praktijkrosierenvanrhijn.nl

Info@praktijkrosierenvanrhijn.nl

Nederlands Instituut van Psychologen
Kwaliteitsregister Jeugd
Stiefplan voor samengestelde gezinnen
Nederlands Instituut van Psychologen
Kwaliteitsregister Jeugd
Stiefplan voor samengestelde gezinnen

COPYRIGHT 2020 - PRAKTIJK ROSIER & VAN RHIJN