Samengestelde gezinnen

Samengestelde gezinnen – Gezinsleven voor gevorderden

Een samengesteld gezin zijn, hoe doe je dat goed? Hoe ga je bij die 40% horen die zich wel gelukkig voelen met de nieuwe situatie?

Een samengesteld gezin vormen gaat vaak niet vanzelf en wordt regelmatig als zwaar ervaren. Er wordt aandacht gegeven worden aan de volgende onderwerpen:

Individuele begeleiding

Ieder individu binnen een samengesteld gezin heeft een andere plek of rol. Kinderen wonen soms in twee samengestelde gezinnen (bij vader en moeder) en hebben hier soms andere rollen. Ouders kunnen zich vaak niet helemaal vinden in hun nieuw verkregen rol of raken verstrikt in loyaliteitsconflicten. 
Welke rol of plek je ook hebt, soms wil je gewoon graag dat iemand met je meedenkt en praktische tips of adviezen geeft.

Stiefplan opstellen

In het Stiefplan worden de kenmerken van het samengestelde gezin benoemd en besproken. Het is voor veel ouders prettig hun persoonlijke Stiefplan op te stellen onder begeleiding. Het Stiefplan wordt in vijf sessies besproken en ingevuld.
Dit kan voordat je een samengesteld gezin wil gaan vormen of wanneer je als een samengesteld gezin bent. Het opstellen van Het Stiefplan helpt het aantal tweede scheidingen te verminderen en door het maken van heldere afspraken wordt het welzijn van kind en ouder bevorderd.
Wil je meer weten over het Stiefouderschapsplan? Ga dan naar www.stiefplan.nl 

Praktijk Rosier & van Rhijn

Info@praktijkrosierenvanrhijn.nl

Info@praktijkrosierenvanrhijn.nl

Nederlands Instituut van Psychologen
Kwaliteitsregister Jeugd
Stiefplan voor samengestelde gezinnen
Nederlands Instituut van Psychologen
Kwaliteitsregister Jeugd
Stiefplan voor samengestelde gezinnen

COPYRIGHT 2020 - PRAKTIJK ROSIER & VAN RHIJN